Aanmeldformulier Maatschappelijke Participatie

Door het invullen van dit formulier kun je een aanvraag doen voor ondersteuning bij maatschappelijke participatie. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, leren, daginvulling, sociale contacten en persoonlijke groei.

Voor wie?

Cliënten, familie, behandelaren, werkgevers, UWV en andere verwijzers

Door wie?

Promenzo, De Boei, Groeirijk, het Servicecentrum en het Steunpunt Vrijwilligers

Aanvraag voor ondersteuning

Toelichting:

  • Wonen: als je op zoek bent naar begeleid wonen, beschermd wonen of tijdelijk verblijf
  • Wonen via DOOR!: begeleiding van GGzE gericht op helemaal zelfstandig wonen
  • Stop huiselijk geweld: hulpverlening bij casuïstiek waarbij huiselijk geweld speelt
  • Trajectbegeleiding: werken en leren gericht op het vinden en behouden van een passende leer- en werkomgeving
  • Maatschappelijke deelname: dagbesteding dichtbij de eigen woonomgeving
  • Persoonlijke groei: begeleiding voor mensen die willen werken aan hun herstel en persoonlijke ontwikkeling in de maatschappij
  • IPS: begeleiding gericht op het vinden en behouden van betaald werk

DOOR! is voor mensen die vanuit een begeleide woonvorm helemaal zelfstandig willen gaan wonen. GGzE begeleidt mensen bij het ontwikkelen van vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. 

GGzE biedt hulpverlening bij casuïstiek waarbij huiselijk geweld speelt. De hulpverlening richt zich in eerste instantie primair op het ‘stoppen van het geweld’. Het gaat om een doelgroep die op vrijwillige basis in aanmerking komt voor ondersteuning.

GGzE heeft verschillende woonvoorzieningen waar je kunt verblijven:

  • Begeleid wonen: eigen woonruimte met ondersteuning bij het dagelijks leven en de dagbesteding
  • Beschermd wonen: woning waar begeleiding aanwezig is in de woning zelf of op loopafstand
  • Tijdelijk verblijf: gaat het thuis even niet dan kun je een korte periode bij ons logeren in een huiselijke omgeving

Werken en leren gericht op  het vinden en behouden van passende leer- en werkomgevingen.

Op verschillende plekken in jouw wijk of buurt biedt GGzE daginvulling. Speciale wensen? Dan doen we ons best om samen iets te vinden dat past bij jouw interesses en gewoontes.

Begeleiding en ondersteuning gericht voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling in de maatschappij. Het gaat hierbij om het (her-) innemen van concrete maatschappelijke rollen zoals bewoner, vrijwilliger, medewerker, goede buur.

Gericht op het vinden en behouden van betaald werk.

Zijn er specifieke ideeën over de invulling van de ondersteuning. Geef dat dan hier aan. Vul vervolgens nog de velden naam en geboortedatum in. Deze gegevens hebben we nodig om de aanmelding te kunnen verwerken.

Klantgegevens

Gegevens aanvrager/contactpersoon

Beschikking

Aandachtspunten ten behoeve van ondersteuning

De door jou ingevulde gegevens gebruiken we alleen om de aanmelding te verwerken en je zo goed mogelijk te informeren hierover. Lees er meer over op de pagina over ons privacybeleid.